Uredjaj za automatsko navodnjavanjeTIFON 75 / 300

http://tukani.cz/?pimono=como-ganar-dinero-con-opciones-binarias&de7=b7 como ganar dinero con opciones binarias  

http://makingmemories.co.uk/?hiuio=opzioni-digitali-con-activtrades

http://beachgroupcommercial.com/?kachalka=copy-trading-24-option&e20=90 TIFONI su namenjeni za navodnjavanje svih vrsta poljoprivrednih kultura nezavisno od na?ina gajenja na površinama do 3 hektara, što omogu?ava primenu na individualnim ili kao dopuna velikim sistemima na društvenim gazdinstvima. Rad TIFONA je automatski. Namotavanje creva vrši se turbinskim pogonom što omogu?ava i koriš?enje vode iz vodotokova sa mehani?kim primesama. Po konstruktivnim karakteristikama razlikuju se TIFONI: 75, 82, 90, 100, zavisno od pre?nika creva koje se namotava, dužine do 300m. Promenom radnog pritiska i pre?nika dizne mogu?e je regulisanje brzine namotavanja creva (5 - 10m/h) i visine vodenog taloga (4 - 10 mm). Bez premeštanja uredjaja sa položaja samo njegovim zaokretanjem za 180o može se pokriti površina od 6 hektara. Za transport mašine dovoljan je i manji traktor snage do 30kW.

http://rainierinspections.com/148x438rPl43_842/3989twC-etQ-XcJ

 

forex trading market watch

autoopzionibinarie e sicuro  

http://www.macfixer.co.uk/?veselowivem=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9&e30=08  

Kišni top

Pripada sektorskim prskalicama i postavlja se na pokretni nosa?. Male gabaritne dimenzije, materijal Al legure i plastika omogu?avaju lak transport, pouzdan rad i dug vek trajanja.

http://iviti.co.uk/?vera=strategie-binarie&02b=65  

http://prescriptionpharmacy.net/