Rolne (nose?e i povratne) služe da omogu?e kretanje beskona?ne trake sa što manje gubitaka snage i da svojim položajem na nosa?u omogu?e nošenje materijala odnosno povra?aj trake sa što manje otpora trenja.