Metalni proizvodi za kablovsku industriju i kablovska ambalaža

 

Za kablovsku industriju izra?ujemo ambalažne, transportne i procesne kalemove i bubnjeve pre?nika od Ø200 do Ø3000 po standardu DIN 46391, DIN 46395 i DIN 46397, usipne koševe i skladišta PVC mase sa platformama, metalne sanduke itd. Najzna?ajniji kupci metalnih proizvoda za kablovsku industriju u zemlji su: Fabrika kablova Zaje?ar, Fabrika kablova Jagodina, “TEL-KABL” ‘ Zaje?ar, “Grand Inženjering” Bor a u inostranstvu “KAPIS” Tvornica kabela - Tomislavgrad, “PCPD” Wiskonsin SAD kao i “ŽDB” Bohumin ?eška Republika.